Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji, otvorila konferenciju CSR Srbija 2022

CSR Srbija 2022 konferencija, koja je održana prošle nedelje, bila je posvećena odgovornom i održivom poslovanju u cilju okupljanja svih aktera koji rade na stvaranju humanijeg i efikasnijeg poslovnog ekosistema u Srbiji.

Na otvaranju konferencije govorila je Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji, koja je svoje izlaganje započela rečima da poslovni sektor igra važnu ulogu u oblikovanju sveta u kojem deca žive. Poštovanje ljudskih prava, uključujući prava deteta, uslov je za istinsku održivost.

Aktivnosti realizovane u poslednjoj deceniji su jasan pokazatelj da globalna poslovna zajednica može da napravi važne pozitivne promene u životima dece.

„Prava deteta su suštinski važna investicija u našu održivu budućnost. Zaštita ovih prava pomaže u izgradnji snažnih, obrazovanih zajednica koje su od presudnog značaja za stvaranje stabilnog, inkluzivnog i produktivnog poslovnog okruženja. Kompanija koja integriše poštovanje dece i njihovih prava u svoju strategiju i poslovanje stvara pozitivne efekte po decu i društvo, od čega i sama može imati konkretnu korist”, zaključila je direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Nakon izlaganja Kostadinove održan je panel „LEAVE NO ONE BEHIND - Jednaka šansa za sve članove društva“. Predstavnice bankarskog, maloprodajnog i gejming sektora su predstavile načine na koje je biznis suočen sa izazovima u post kovid periodu; a govorile su i o ekonomskim poremećajima, društvenim i političkim sukobima, ostvarivanju ciljeva održivog poslovanja, kao i o tome kako je trend održivog poslovanja bespovratno povećan i kod zaposlenih i kod potrošača.

Panel je moderirala Vesna Savić Đukić, šefica odseka za saradnju sa privatnim sektorom u UNICEF-u, a učestovale su: Marija Beslać, direktorka za komunikacije i partnerstva u Nordeus fondaciji, Sanja Rajačić, direktorka Odeljenja za interne komunikacije i CSR u Banci Intesa Beograd, i Milica Popović, menadžer korporativnih komunikacija u Delhaize Srbija.

Tokom razgovora sa panelistima, govorilo se i o održivost u agendi poslovanja, posebno vezano za politike i prakse prema zaposlenima, u kom pravcu se razmišlja da se mladima u Srbiji omogući da steknu znanja koja će im obezbediti mogućnosti u savremenoj digitalnoj ekonomiji, zatim na koje sve načine se daje podrška zajednici kako bi se ojačali ključni sektori ljudskog razvoja u Srbiji.

U kompaniji Delhaize Srbija, kako je navela Popović, odgovorno i održivo poslovanje je duboko utkano u poslovnu strategiju, način donošenja odluka i deo je svakodnevnih operacija.

„Promocija zdravije ishrane i pružanje širokog asortimana zdravih i kvalitetnih namirnica naš je fokus, ali i odgovornost kao trgovinskog lanca. Sa našim partnerima sa fakulteta Veterinarske medicine i Poljoprivrede razvijamo i posebne koncepte ishrane životinja i uzgoja voća i povrća i na taj način kupcima pružamo kvalitetne proizvode na rafovima naših prodavnica, dok kroz kontinuiranu smanjenu emisiju CO2 u celom sistemu, reciklažu i odgovorno upravljanje viškovima hrane dajemo doprinos lepšoj životnoj sredini i zdravijem odrastanju budućih generacija“, istakla je Milica Popović.

Nordeus fondacija je s druge strane, kako je objasnila Marija Beslać, svoj fokus usmerila ka deci srednjoškolskog uzrasta jer fondacija želi da sa partnerima doprinese da se decu prenesu znanja i veštine potrebni za savremenu digitalnu ekonomiju u kojoj će mladi ljudi raditi kad izađu iz obrazovnog sistema.

„Želimo da savremena znanja i kontekst dođu do škola, do profesora i do dece. Naša je odgovornost da im pomognemo”, rekla je Beslać.

Odgovorne kompanije nastoje da osiguraju politike održivosti i u vreme kada se suočavaju sa velikim izazovima.

,,Banca Intesa, kao vodeća banka na našem finansijskom tržištu, ima važnu ulogu u pružanju podrške i obezbeđivanju finansijske stabilnosti za celokupno društvo. Upravo zbog toga,  principi održivosti duboko su ukorenjeni u naše poslovanje. Sposobnost prilagođavanja, stepen inovativnosti i poverenje koje gradimo s klijentima i zajednicom u kojoj obavljamo svoju delatnost, osnov su našeg modela održivog poslovanja. Temeljimo ga na snazi našeg ljudskog kapitala i vrednostima koje delimo kao tim. Posebno smo posvećeni i kreiranju radnog ambijenta u kom naše kolege mogu da ostvare svoje profesionalne, kao i lične i porodične potencijale i aspiracije, ali i održe zdrav balans između poslovnog i privatnog života’’, navela je Sanja Rajačić, direktor Odeljenja za interne komunikacije i CSR u Banca Intesa.

Ubrzano starenje populacije u Srbiji predstavlja dodatni poslovni imperativ za održivim poslovanjem i zahteva od poslovnih lidera da posebnu pažnju posvete pitanjima jednakosti i inkluzije.

Zato poslovanje sa svrhom mora da postane standard. Poslovanje koje brine o zaposlenima, o deci i mladima, o zaštiti životne sredine je nešto što bi trebalo da postane o realnost u Srbiji jer su kompanije uvidele da je moguće uspešno poslovati i aktivno doprinositi društveno odgovornom društvu.

Foto: Žarko Radovančev

Pogledajte još