Nedovoljno prilagođavanje budžeta

“Procenjujemo da dodatno prilagođavanje budžeta, neophodno za ostvarenje ciljanog deficita, iznosi oko 35 milijardi dinara. Ukoliko se u međuvremenu usvoji i stupi na snagu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, uz pomenutih 35 milijardi dinara, biće potrebno uštedeti još 40 milijardi dinara”, navodi u analizi Fiskalni savet.

Kako se dodaje, u tom slučaju za ostvarivanje fiskalnih ciljeva u 2012. godini biće neophodno dodatno fiskalno prilagođavanje u ukupnom iznosu od oko 75 milijardi dinara (2,1 odsto BDP), što Fiskalni savet smatra malo verovatnim.

BEOGRAD, 23. juna 2011. (Beta)