U 2012. makroekonomska stabilnost

Cvetković je na Makroj Gori na ekonomskom “Vivaldi forumu” rekao da je Srbija bolje od drugih zemalja prošla krizu od 2009. godine.

“Kriza je uticala na bruto društveni proizvod (BDP) i zaposlenost, ali je ekonomska politika bila više uspešna nego neuspešna“, istakao je premijer i dodao da se Srbija nalazi u “velikom broju procesa koji se prepliću”.

Kako je objasnio, u pitanju su odnosi Srbije sa Evropskom unijom, sa finansijskim tržištima, kao i odnosi unutar zemlje.

“Poslednje tri godine napravljen je gigantski korak napred u evrointegracijama jer pre nismo imali Sporazum o stabilizaciji i produživanju, a krajem ove goidine se borimo za dobijanje statusa kanididata i početak pregovora”
, rekao je Cvetković.

Srbija, prema njegovim rečima, ima dobre odnose sa finansijskim tržištima, pre svega sa Međunarodnim monetarnim fondom, Svetskom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, zatim Kinom, Rusijom i SAD.

Cvetković je podsetio da je Srbija od Ruske Federacije dobila kredit od 200 miliona dolara, a pregovara je o zajmovima za infrastrukturne projekte u vrednosti 800 miliona dolara.

“Sa Kinezima finanisiramo most u Beogradu čija će gradnja početi ovih dana, a u planu je niz drugih projekta”, rekao je premijer.

Za makroekonosmku stabilnost zemlje, kako je naglasio Cvetković, važno je da se poštuju pravila o fiskalnoj odgovornosti, kojima je predviđeno da se ovogodišnji budžetski deficit od 4,2 odsto BDP-a dogodine smanji na 3,2 odsto.

MOKRA GORA, 24. juna 2011. (Beta)