POTREBNO JE REAGOVATI NA VREME: Poboljšana zaštita od nasilja u porodici

Zaštitnik građana Zoran Pašalić ocenio je da je sistemska zaštita od nasilja u porodici i partnerskim odnosima poboljšana, ali da je ipak važno napraviti unapređenja, pre svega u ranom reagovanju na takvu vrstu problema.

- Takav tretman nije stvar pojedinačne porodice, kao što je kod nas uvreženo shvatanje, već čitavog društva jer nasilje rađa ili nove nasilnike ili nove žrtve - izjavio je Pašalić u onlajn obraćanju na predstavljanju Posebnog izveštaja Zaštitnika građana o radu grupa za koordinaciju i saradnju na području Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Pašalić podseća da su u Srbiji žrtve nasilja u porodici, bilo ono fizičko, psihičko ili ekonomsko, uglavnom deca, žene i starije osobe, koje često nisu ni svesne da su žrtve diskriminacije i zlostavljanja.

- Primetna su poboljšanja u postupanju nadležnih organa po pitanju zaštite žrtava porodičnog nasilja, ali postoji prostor za unapređenje njihovog rada - naveo je Pašalić.

Kako kaže, nasilje treba da bude na vreme prepoznato, pa stoga treba osnažiti žrtve da prijave nadležnim organima one koji ih zlostavljaju.

- Nadležni organi nakon toga treba da delotvorno i efikasno pruže žrtvama potpunu zaštitu od nasilnika - rekao je Pašalić.

Zamenica Zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost Jelena Stojanović rekla je da je istraživanje Zaštitnika građana pokazalo da je preduzimanje propisanih mera u slučajevima porodičnog nasilja postalo efikasnije i blagovremenije i da postupajući službenici bolje prepoznaju nasilje i njegove oblike.

Prema njenim rečima, poboljšana je komunikacija između organa nadležnih za evidentiranje, sprečavanje i sankcionisanje porodičnog nasilja.

Kako kaže, s druge strane, unapređenju rada nadležnih organa po Zakonu o sprečavanju nasilja doprinele bi multisektorske stručne obuke za predstavnike tužilaštva, policijskih uprava i centara za socijalni rad koji čine grupe za koordinaciju i saradnju.

Izvor: Novosti.rs/Tanjug
Foto: Ilustracija/Freepik.com

Pogledajte još