Pre usvajanja strategiju usaglasiti sa udruženjima

BEOGRAD, 26. juna 2011. (Beta) – Skupština Nezavisnog udruzenja novinara Srbije (NUNS) pozvala je Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog drustva i Vladu Srbije da Predlog medijske strategije pre usvajanja dostave medijskim udruženjima i asocijacijama na usaglašavanje.

U konačnoj verziji strategije razvoja medija u Srbiji do 2016. godine, mora biti zadržano osnovno opredeljenje koje se odnosi na izlazak države iz vlasništva u medijima, izuzev u javnim servisima Radio-televizije (RT) Srbije i RT Vojvodine, navodi se u saopštenju.

Medijska strategija treba da obezbedi i ravnopravne uslove za poslovanje svih medija, projektno a ne budžetsko finansiranje i tržišnu utakmicu bez diskrimnacije po bilo kojoj osnovi, ocenio je NUNS.

Na Skupštini NUNS-a koja je održana u subotu 25. juna, zatražen je nastavak privatizacije lokalnih i republičkih javnih preduzeća, medija koji su sada delimično ili potpuno u vlasništvu države poput novinske agencije Tanjug, listova Politika, Večernjih novosti i Dnevnika.

Skupština NUNS-a zahteva i reviziju dosadašnjih privatizacija medija, stvaranje ambijenta za kvalitetan socijalni dijalog i potpisivanje kolektivnih ugovora kojima bi se novinarima i drugim medijskim radnicima obezbedili uslovi za rad, bez ekononomskog pritiska i ucenjivanja.