Preteran broj formalnih zahteva izvor korupcije

“Građani su često podstaknuti da ponude mito kako bi ubrzali proces dobijanja dozvola i ostvarivanje svog prava”, rekao je Nenadić agenciji Beta komentarišući izveštaj Svetske banke u kome je Beograd u poređenju sa gradovima jugoistočne Evrope označen kao grad u kome se najduže čeka na dobijanje građevinskih dozvola.

Mogućnost nastanka korupcije, prema njegovim rečima, postoji i kada građani treba da ispune previše formalnih zahteva, bilo da je reč o dozvolama koje izdaju gradski ili republički organi ili uslugama koje treba da se pruže gradjanima.

“Kada postoje predividivi i jasni rokovi, koji su kratki i razumni, onda je stimulans za korupciju znatno manji”
, rekao je Nenadić i dodao da svaka dodirna tačka sa administracijom predstavlja potencijalni rizik za korupciju.

BEOGRAD, 28. juna 2011. (Beta)