Prodati pet odsto imovine

Upravni odbor novopazarskog preduzeća u restrukturiranju "Raška" holding kompanija" u februaru je doneo odluku o prodaji znatnijeg dela imovine, odnosno nove upravne zgrade, Viskozne sa Vigonj predionicom, Medicine, Konfekcije Deževa i Sjenice starog pogona. Budući da procentualno učešće imovine koja se prodaje u stalnoj imovini preduzeća premašuje 25,6 odsto i da je Zakonom o privatizaciji i Uredbom o postupku i načinu restrukturiranja predviđeno maksimalno otuđenje imovine u visini od pet odsto ukupne imovine preduzeća, Agencija za privatizaciju u odgovoru na zahtev Upravnog odbora ovog preduzeća saopštila je da ne može odobriti ovaj zahtev. 

Agencija će, ipak, pre bilo kakve odluke o ovom zahtevu, u petak inicirati sastanak s predstavnicima preduzeća, na kojem bi trebalo da budu dogovoreni budući koraci u procesu restrukturiranja. U saopštenju Agencije se, osim toga, napominje da dodatnu prepreku odobravanju ovakvog zahteva predstavlja činjenica da se na ovaj način u potpunosti zanemaruju državni poverioci koji su prijavili potraživanja, s kojima je potpisan zapisnik i koji se takođe namiruju iz prodaje imovine preduzeća, tako da bi sama realizacija takvog zahteva proizvela niz negativnih posledica. 

Zahtev je ocenjen i nepotpunim zbog toga što nije precizirana visina namirenja za zaostale lične dohotke radnika, a što je neophodan uslov za davanje bilo kakve saglasnosti o otuđenju dela imovine. Pri tom se ocenjuje i nedovoljna efikasnost rukovodstva preduzeća "Raška" koje, ni nakon brojnih upozorenja Agencije, nije otklonilo mnoge probleme vezane za definisanje statusa samog preduzeća. Zbog takvih propusta, proces restrukturiranja preduzeća "Raška" ne odvija se željenom dinamikom.

("Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.