Oceni restoran!

1.Uđi u naš adresar

2.Pronađi restoran koji te zanima i idi na oceni mesto

3.Ocene za kvalitet su u rasponu od 0 -10 i daju se u kategorijama hrana, uređenje, usluga.

4.Kada kliknes na određeni broj na skali, dobićes poruku da moraš da se registruješ. Ajde, ajde, pa nije to tako teško, to je samo jedan minut, a ima puno prednosti

5.Sad ocenjuj! Budi i ti onaj koji se pita!

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.