Svi rizici na leđima Srbije

Potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da koncesionar za izgradnju puta Horgoš − Požega nije obezbedio glavni projekat. Đelić je rekao da austrijski konzorcijum "Por-Alpina" do 1. aprila, odnosno prvobitno predviđenog roka za početak gradnje autoputa "skoro ništa od tehničkog dela projekta nije uradio".

- To znači da ne može da počne da se gradi. Drugim rečima, i da su zaokružili 31. marta finansijsku konstrukciju, ne bi bili u stanju da počnu da grade za dobrih tri, četiri, pet, šest meseci - navodi Đelić. 

Vlada Srbije je na telefonskoj sednici 31. marta koncesionarima "Alpini" i "Poru" produžila do 31. decembra rok za zatvaranje finansijske konstrukcije i obavezala se da najkasnije do 30. juna napravi izmene ugovora o koncesiji kojima bi se to omogućilo. Dojče banka, koja bi trebalo da bude glavni finansijer autoputa, dostavila je Vladi Srbije predlog izmena kojima se suštinski menja ugovor. Dojče banka, za obezbeđivanje garancije koncesionarima traži da putarinu utvrđuje isključivo koncesionar, a da država koncesionaru putarinu obračunava po fiksnom kursu kako ne bi trpeo štete zbog osciliranja dinara prema evru. 

Zahteva se i da zbog toga što se putarina naplaćuje u dinarima država koncesionaru obračunava fiksni kurs kako ne bi trpeo štete od osciliranja dinara prema evru. Traži se i da Vlada Srbije da pravičnu nadoknadu koncesionaru ako bude trpeo gubitke zbog malog prometa. Dojče banka zahteva i da koncesionar prvo izmiruje obaveze prema kreditorima, pa tek onda državi Srbiji za koncesionu nadoknadu, ali i da koncesionar ne snosi rizik raskida ugovora usled kršenja rokova ako za to nije odgovoran. U pismu Dojče banke navodi se još nekoliko predloga, poput dužine trajanja koncesije, garancija oko izmena zakonodavne regulative u Srbiji, ali se za njih daje mogućnost usaglašavanja kroz zajedničku radnu grupu, čije formiranje predlažu što pre. 

(Beta - "Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.