Apoteke traže veće marže

Apoteke državnog sektora od 2002. godine posluju tržišno.

Materijalno-finansijski položaj apoteka državnog sektora, u novim okolnostima, nastalim predloženim ugovorima proizvođača domaćih lekova i veledrogerija, za 2008. godinu, po rečima članova Kolegijuma direktora državnih apoteka Srbije, zahteva i uvođenje novina u poslovanju apotekarskih ustanova, kako u organizaciji poslovanja tako i izmena u visini apotekarskih marži. Činjenica je da apoteke državnog sektora od 2002. godine posluju tržišno i u tom smislu jedini redovan izvor prihoda predstavlja maloprodajna marža. Kako je maloprodajna marža za lekove 12 odsto, već, više od 10 godina, a lekovi čine preko 80 odsto prometa apoteka državnog sektora, kaže Dubravka Martinov, predstavnik Grupacije državnih apoteka, ne čudi podatak da marža pokriva svega do 50 odsto troškova usluga prometa lekova na malo apoteka državnog sektora. 

Već godinama apoteke državnog sektora uredno snabdevaju građane lekovima i medicinskim sredstvima, što je imperativ u poslovanju ovih ustanova. Uspešnom poslovanju apoteka je, i pored mnogobrojnih problema, umnogome doprinela spremnost ostalih činilaca u lancu snabdevanja lekovima (proizvođača domaćih lekova i veleprodaja), da tržište u datim uslovima bude dobro snabdeveno. To je postignuto, pored ostalog, prenošenjem uslova u vidu cassas conta, finansijskih i naturalnih rabata, a što je predstavljalo vanredne izvore prihoda za apoteke. S obzirom na obaveze proizvođača domaćih lekova vezane za uspostavljanje smernica dobre proizvođačke prakse i dobre distributivne prakse, kada su u pitanju veleprodaje, 2008. godine započela je restriktivna poslovna politika ovih činilaca u lancu snabdevanja lekovima, što će se prvenstveno odraziti na poslovanje apoteka i za posledicu imati poremećaj u snabdevanju građana lekovima. 

Sagledavajući novonastalu situaciju i projekciju mogućih posledica do kraja 2008. godine, Kolegijum direktora državnih apoteka zaključio je da je nivo maloprodajne marže za lekove neprimereno nizak prema troškovima usluga prometa na malo, i da u ovom momentu, uz primenu restriktivne politike ostalih učesnika u snabdevanju lekovima, ozbiljno ugrožava poslovanje apoteka. Predloženo je da se maloprodajna marža za lekove poveća, tačnije, da dostigne nivo od 25 odsto, i to tako da se u 2008. godini poveća za osam odsto i dostigne nivo od 20 odsto, a da se u 2009. godini poveća za dodatnih pet odsto, kako bi se dostigao nivo od 25 odsto. Pomenuti predlog predstavnici državnih apoteka su uputili Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu trgovine i usluga i Ministarstvu finansija, kaže Martinov. U državama u okruženju veleprodajne i maloprodajne apotekarske marže su znatno veće nego u Srbiji.

("Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.