fbpx

Za brži ekonomski razvoj regije

U realizaciju ove ideje uključeno je i predstavništvo Privredne komore Srbije u Temišvaru, čiji direktor Mirko Atanacković vodi aktivne razgovore s prefektom županije Timiš, koja je već dala načelnu podršku ideji.

Zainteresovane firme, okupljene pri odboru Udružanja trgovine, saobraćaja, ugostiteljstva i turizma Regionalne privredne komore Kikinda, donele su i prosledile nadležnim državnim organima odluku kojom se traži otvaranje međunarodnog drumskog graničnog prelaza kod Kikinde, koji je privremeno zatvoren 1. jula 2004. godine, uvođenjem viznog režima. Zahtev privrede je ovih dana dobio i potporu Severnobanatskog upravnog okruga, pa je tako objedinjen u ime Komore i Okruga poslat Vladi Srbije i Komisiji za granične prelaze. U njemu se, između ostalog, kaže: 

"Nekadašnji malogranični granični prelaz Nakovo – Lunga / Comlosu Mare udaljen je od Kikinde svega 10 kilometara. Do granice sa srpske strane postoji dobar asfaltni put, tako da nisu potrebna nikakva značajna ulaganja. I s rumunske strane postoji asfaltni put, tako da za otvaranje međunarodnog prometa nisu potrebna infrastrukturalna ulaganja. Takođe, u toku je proširenje i rekonstrukcija puta Comlosu Mare – Jimbolia, tako da bi vrlo brzo ovim pravcem mogao da bude uspostavljen i međunarodni promet. U Kikindi već postoji međunarodni železnički granični prelaz, sa fitosanitarnom inspekcijom, tako da nema nikakvih problema s kadrovima za granične službe. Naglašavamo da postoji i vaga, kao i carinsko skladište i terminal, tako da ne postoje nikakve infrastrukturalne i kadrovske prepreke za njegovo otvaranje. To znači da u Kikindi, bez ikakvih ulaganja, postoji sve ono što sada već ima Vršac, odnosno granični prelaz Vatin“, navodi se u tekstu koji su potpisali načelnik Severnobanatskog upravnog okruga Branislav Bajić i predsednik Regionalne privredne komore Kikinda Tibor Šebek. U realizaciju ove ideje uključeno je i predstavništvo PKS u Temišvaru, čiji direktor Mirko Atanacković vodi aktivne razgovore s prefektom županije Timiš, koja je već dala načelnu podršku ideji, kao i sa bivšim ministrom unutrašnjih poslova, a sadašnjim poslanikom Rumunije u Evropskom parlamentu Sorinom Frundzaverdeom, koji takođe lobira za kikindsku inicijativu. 

I predsednik opštine Comlosu Mare Vasilea Busuioc, u direktnom razgovoru s predstavnicima RPK Kikinda. dao je podršku i pokrenuo formalnu inicijativu s rumunske strane, prepoznajući interes svoje male pogranične opštine. Inicijativa privrede potkrepljena je činjenicama o neodrživom i ekonomski necelishodnom stanju. Naime, drumski transport dobara za koju je potrebna fitosanitarna inspekcija iz severozapadnih, pa i južnih delova Vojvodine odvija se preko graničnog prelaza Vatin – Moravita. To na primeru iz Kikinde znači da roba iz grada udaljenog 10 kilometara od granice mora da putuje do Temišvara 230 kilometara, umesto 69 kilometara, koliko je Kikinda udaljena od Temišvara putem Nakovo – Comlosu Mare, što izuzetno poskupljuje sve proizvode, čineći ih manje konkurentnim na susednom tržištu. Ovaj pravac će dodatno dobiti na značaju završetkom izgradnje mosta na Tisi, između Padeja i Ade, koji će najkraćom mogućom trasom povezati Sloveniju i Hrvatsku s Rumunijom, i to preko Kikinde. Tako će centar severnog Banata i Potisja dobiti i bočnu prohodnost.

("Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.