Usvojena zajednička deklaracija u Viminacijumu

VIMINACIJUM, 2. septembra 2011. (Beta) – Deveti samit šefova država regiona završen je u petak na arheološkom lokalitetu Viminacijum usvajanjem deklaracije kojom se izražava puna posvećenost izgradnji medjusobnog poverenja u jugoistočnoj Evropi kao i zajedničkoj izgradnji mira, miroljubive i napredne evropske budućnosti regiona.

“Prepoznajemo i promovišemo suštinsku ulugu umetnosti u životu i razvoju pojedinca i društva i poštujemo i pomažemo umetnike u njihovoj slobodi stavaranja i izražavanja, dignitetu i integritetu u opisivanju, zahvatanju i interpretaciji promenjihvih uslova savremenog globalizovanog sveta”, navodi se u deklaraciji.

Lideri zemalja jugoistočne Evrope založili su se za unapredjenje umetničke razmene i veće učešće umetnika u oblikovanju kulturnih politika država.

Oni su se založili i za razvoj potrebnih institucija i umetničkih prostora kao što su koncertne dvorane, pozorišta, muzeji, galerije i drugi objekti.

Takodje su se založili za “promovisanje medjukulturnog dijaloga i omogućavanje i podržavanje zajedničkih projekata u polju savremene umetnosti, posebno kroz koncerte i muzičke dogadjaje, filmsku i pozorišnu produkciju, muzeje, zbirke, izložbe i druge inicijative iz regiona i njihovo jačanje na medjunarodnom nivou”, navodi se u deklaraciji.

Lideri regiona su se založili za integraciju umetničkog obrazovanja, posebno savremene umetnosti u obrazovnom sistemu, kao i za olakšavanje pristupa informacijama o savremnoj umetnosti kroz uvodjenje novih tehnologija i program učenja na daljinu.

..