Pala otkupna cena šljive

Proizvođači su zbog niske cene, najavili da će najveći deo ubrane šljive koristiti za proizvodnju rakije, a manje količine ostaviti za otkup i sušenje.

I predhodnih godina, proizvođači su nezadovoljni otkupnom cenom, šljivu prerađivali u rakiju.

Zbog suše, prosečan prinos je za četvrtinu manji nego prethodnih godina i kreće se od osam do devet tona po hektaru.

Na području zavoda koji pored Loznice, pokriva i tri susedne opštine Krupanj, Mali Zvornik i Ljuboviju pod šljivicima je 4.350 hektara.

Najzastupljenije sorte šljive su “čačanska rodna”, “požegača” i “stenlej”.

Beta