Šoškić: Niža inflacija donosi manje kamatne stope

Domaće kamatne stope zavise od referentnih kamatnih stopa u inostranstvu, rizika premije zemlje, rizika finansijskog sistema koji izaziva skuplju regulativu bankarskih operacija, rizika dužnika, rizika i kvaliteta instrumenata obezbeđenja i, naravno, konkurencije, i u svim tim domenima je moguće unaprediti postojeće stanje“, rekao je Šoškić u intervjuu agenciji Beta.

Guverner je istakao da su aktivnosti centralne banke u najvećoj meri usmerene ka stabilizaciji finansijskog sistema, što je važan preduslov za smanjivanje kamatnih stopa, ali da nije sve ni izbiliza u domenu centralne banke.

Bankarski sistem u Srbiji, prema oceni Šoškića, stabilniji je nego pre tri godine i u grupi je najstabilnijih bankarskih sistema u Evropi.

Likvidnost, kapitalna adekvatnost i rezervacije za potencijalne gubitke u bankarskom sistemu Srbije su daleko iznad međunarodnih standarda.Dodatna stabilizacija i bitan preduslov dalje relaksacije regulative vezana je za dodatnu afirmaciju “dinarizacije” u našem finansijskom sistemu“, rekao je Šoškić.

On je podsetio da je “dinarizacija”, odnosno veća upotreba dinara u domaćem finansijskom sistemu, u prethodnom periodu jednim delom bila podržana subvenicionisanim kreditiranjem Vlade, dok bi u narednom periodu trebalo da snižavanje inflacije i veći stepen makroekonomske stabilnosti predstavlja osnovni podstrek razvoju tog procesa.

Beta