Prirodna bogatstva neće biti na prodaju

BEOGRAD, 6. septembra 2011. (Beta) – Predlogom zakona o javnoj svojini utvrdjeno je da su sve vode i mineralne sirovine prirodna bogatstva koja se ne mogu prodati ali se mogu izdavati u koncesije, odnosno zakup, izjavio je potpredsednik Vlade Srbije Božidar Djelić.

On je na predstavljanju predloga zakona o javnoj svojini i vraćanju oduzete imovine kazao da su mreže komunalnih usluga prepoznate kao prirodni monopol i da su izuzete iz vlasništva komunalnih javnih preduzeća.

Djelić je dodao da je Predlogom zakona o javnoj svojini omogućeno da privatne firme koje grade sppostvene mreže tog tipa (komunalne i druge)za sopstvene potrebe budu njihovi vlasnici.

Kako je objasnio, biće ukinut prelazni rok od godinu dana za upis svojine opštine i autonomne pokrajine nakon koga bi Republika Srbija postajala trajni vlasnik. Sada je utvrdjen rok tri godine nakon koga se u svojinu upisuje Republika Srbija sa postojećim korisnikom, ali sa dodatnim rokom od sedam godina za upis opštine ili pokrajine, posle koga se definitivno kao vlasnik upisuje Republika.

Kako je Djelić dodao, predvidjen je prelazni rok od 10 godina za besplatno korišćenje prostorija u zgradama opština, grada ili pokrajine koje sada koriste republičke institucije, ali sa idejom da se ta situacija razreši i ranije.

On je dodao da će Železnice Srbije i Elektroprivreda Srbije morati da objasne vladi i gradjanima koja imovina im je i za šta potrebna, ističući da ta preduzeća neće moći automatski da upišu svu svojinu.

Izjednačena je uloga opštinskog i pokrajinskog javnog pravobranioca sa republičkim.