Obeležavanje 10. godišnjice smrti Trifuna Dimića

Dimić je rođen 1956. u vojvođanskom selu Gospođinci i čitav život posvetio je emancipaciji romskog naroda.

Bio je jedan od najvećih romologa u svetskim razmerama. Sakupljao je i beležio dela narodnog usmenog romskog stvaralaštva, tako da je na srpskom i romskom objavio zbirke pesama “Dolazeći sa vašara”, “Kletve, zakletve i blagoslove Roma” i “Narodnu romsku poeziju u Vojvodini”.

Zbog načina na koji je radio zvali su ga i “romski Vuk Karadžić“.

Na romski jezik preveo je starozavetnu biblijsku “Pesmu nad pesmama”, zatim prevod Novog zaveta i na kraju i Biblijsko petoknjižje. Preveo je i muslimansku svetu knjigu Kuran, kao i “Ep o Gilgamešu”.

Objavio je nekoliko zbirki pesama medju kojima su “Bože, pogubi one drumove”, “Vreme Samoće” i “Stopala u Prašini”.

Dimić je prevodio, pisao poeziju, prozu, filološke i istorijske studije, a bavio se i novinarstvom.

Sačinio je nastavni plan i program za nastavni predmet “Jezik i nacionalna kultura Roma” i objavio prvi Bukvar na romskom jeziku.

NOVI SAD, 12. septembra 2011. (Beta)