Nedostatak kvoruma odložio sednicu

Predsednica parlamenta Slavica Đukić Dejanović saopštila je da će sednica biti nastavljena posle 11 časova.

Parlament bi trebalo da razmatra naknade za rad u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje i u Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Predviđeno je da naknade za predsednike ta dva tela budu u visini 1,8 proseče mesečne zarade u Srbiji bez poreza i doprinosa, a članovima tih tela u visini 1,5 prosečne mesečne plate u Republici.

BEOGRAD, 15. septembra 2011. (Beta)