Pre kupovine stana pogledati Registar sudskih zabrana

BEOGRAD, 18. septembra 2011. (Beta) – “Gradjani će moći, pre potpisivanja ugovora o kupoprodaji, da izvrše uvid u Registar sudskih zabrana i dobiju informaciju o tome da li je nad eventualnim stanom, kolima ili zemljištem ustanovljena sudska zabrana”, rekla je agenciji Beta Tanja Vukotić-Marinković iz Agencije za privredne registre.

Prema njenim rečima baza podataka Registra, koji će biti jedinstven za teritoriju cele Srbije, postepeno će se puniti na osnovu zahteva za upis koji budu podnosili poverioci.

Registar će sadržati podatke o pravnim ili fizičkim licima kojima je izrečena zabrana, o imovini na koje se zabrana odnosi, kao i podatke o vrsti privremene mere i trajanju iste, kazala je Vukotić- Marinković.

Prema njenim rečima, na internet stranici Agencije za privredne registre, kao i u prostorijama Agencije, gradjani će na osnovu podataka o imenu i prezimenu, ili matičnom broju moći da dobiju informacije da li je imovina tog lica predmet opterećenja.