Novi Sad emitovao obveznice, Užice najavilo

BEOGRAD, 20. septembra 2011. (Beta) – Grad Novi Sad je emitovao hartije od vrednosti, municipalne obveznice, što uskoro planira da uradi i Užice, izjavio je u utorak član Komisije za hartije od vrednosti (HOV) Srbije Milko Štimac.

Pre sastanka predstavnika Grada Užica sa potencijalnim investitorima u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), on je novinarima rekao da se obveznicama Novog Sada trguje samo izmedju institucionalnih investitora, ističući da za te hartije od vrednosti postoji veliko interesovanje.

Prema rečima Štimca, problem kod municipanih obveznica je Zakon o javnom dugu koji ne dozvoljava da se na incijalnu javnu ponudu (IPO) hartija jave svi zainteresovani, nego njima mogu da trguju samo institucionalni investitori.

U Srbiji su, kako je istakao, izgradjeni institucionalni investitori (privatni penzijski fondovi, osiguravajuća društva, investicioni fondovi manjih rizika) i municipalne obveznice su upravo ono što im treba – hartije od vrednosti niskog rizika i visokog kvaliteta.

Štimac je rekao da bi uskoro trebalo da bude izmenjen Zakon o javnom dugu, tako da će i “najšire gradjanstvo moći da učestvuje u finasiranju kapitalnih projekta u opštinama u kojima živi”.