Skupština o zakonu o restituciji

Prema Predlogu zakona o vraćanju imovine, imovina će biti vraćana u naturalnom obliku gde je to moguće ili isplaćena u obveznicama države Srbije.

Za novčano obeštećenje vlasnika oduzete imovine 1. januara 2015. biće emitovane obveznice u evrima u ukupnoj vrednosti od dve milijarde evra, na koje će se obračunavati kamata od dva odsto.

Maksimalno obeštećenje po vlasniku ograničeno je na 500.000 evra, a ročnost obveznica biće 15 godina, odnosno pet godina za osobe starije od 70 godina.

Vlada Srbije je na taj zakonski predlog usvojila dva amandmana, kojima se precizira da pravo na povraćaj imovine nemaju pripadnici okupacionih snaga koji su bili strani državljani.

Amandmanima je precizirano i da prava na vraćanje imovine imaju i sve žrtve fašizma u Srbiji, pored žrtava holokausta.

Vlada je usvojila i amandman po kojem će Agencija za restituciju izdavati uverenja o reciprocitetu neophodna za vraćanje imovine stranim državljanima.

BEOGRAD, 21. septembra 2011. (Beta)