Primedbe na Medijsku strategiju

U primedbama, u koje je imala uvid agencija Beta, navodi se da u državnim medijima mora biti ili obezbeđena uređivačka i finansijska nezavisnost, ili da ti mediji budu privatizovani, za šta treba precizirati pravila, uključujući i organizacione aspekte i pravila o državnom finansiranju.

Evropska komisija
je ocenila i da treba uvesti jasne kriterijume za državno oglašavanje, a pravila tržišne utakmice trebalo bi da budu tako sprovedena da se spreči koncentracija prihoda od reklama i njihova distribucija na monopolistički način, što bi moglo da rezultira zloupotrebom dominantnog položaja i uticaja na profesionalni i finansijski integritet medija.

Ostali izvori finansiranja medija treba, što je moguće više, da se ograniče na transparente projekte i da se zasnivaju na jasnim kriterijumima, navodi Evropska komisija i dodaje da je nejasna odredba o tome da će država kupovati agencijske servise za sopstvene potrebe, kao i da ta odredba ostavlja prostor za neprimeren uticaj na medije.

Evropska komisija je kritikovala i predlog o osnivanju šest novih regionalnih javnih servisa zato što strahuje da oni neće biti finansijski održivi zbog žestoke konkurencije i ionako velikog broja medija na tržištu.

BEOGRAD/BRISEL, 22. septembra 2011. (Beta)