Besplatne akcije Telekoma u novembru

Akcije Telekoma biće jedna od najvrednijih akcija javnih preduzeća koju će građani Srbije dobiti, rekao je Cvetković za TV Čačak.

On je najavio da će Agencija za privatizaciju stopirati prodaju preduzeća u čijem se sastavu nalazi imovina koja se potražuju u postupku restitucije.

“Sve što je do sada pivatizovano neće biti predmet naturalne restitucije već će se prethodnim vlasnicima vraćati u novcu, a sve ono što do sada nije privatizovano a predmet je restitucije, odnosno prava koje polažu bivši vlasnici, neće biti prodato”
, rekao je Cvetković.

ČAČAK, 22. septembra 2011. (Beta)