Delimično potvrđene mere prema Luci

Apelacionin sud je, odlučujući o žalbi Luke Beograd na rešenje Višeg suda kojim je tom preduzeću određena privremena mera svakog otuđenja, raspolaganja i otuđenja nepokretnosti na katastarskim parcelama, prvostepeno rešenje delimično ukinuo, a delimično potvrdio.

Prvostepeno rešenje ukinuto je za nekoliko katastarskih parcela za koje je Luka Beograd dostavila dokaze da je nosilac prava korišćenja treće lice koje nije stranka u postupku.

Za ostale katastarske parcele prvostepeno rešenje je potvrđeno jer je po oceni Apelacionog suda, Viši sud pravilno našao da su ispunjeni uslovi za određivanje privremene mere jer je tužilac dokazao da postoji opasnost od nastanka nenadoknadive štete.

Grad Beograd i Luka se sedam godina spore oko prava na raspolaganje lučkim zemljištem od oko 200 hektara.

BEOGRAD, 23. septembra 2011. (Beta)