Pri kraju berba šljive u srednjem Podrinju

Otkupna cena sa početnih 20, smanjena je na 8 do 14 dinara po kilogramu, pa su proizvođači zbog male cene, najveći deo ubrane šljive koristili za proizvodnju rakije, a manje količine za otkup i sušenje.

Tako se ponovila situacija iz predhodnih godina, kada se zbog nezadovoljavajuće otkupne cene, ovdašnji proizvođači odlučuju da šljivu prerađuju u rakiju.

Kvalitet je neujednačen, tradicionalni zasadi u nižim predelima završili su vegetaciju ranije sa plodovima slabijeg kvaliteta, dok su u brdskom području, intenzivni zasadi dali kvalitetniji i obimniji rod.

Najzastupljenije sorte šljive su “čačanska rodna”, “požegača” i “stenlej”.

LOZNICA, 24. septembra 2011. (Beta)