Kraj kluba "Akademija"

Preduzeće “Sens Art” od tog dana više neće imati nikakvu odgovornost niti nadležnost nad ovim kultnim mestom.

Nakon ovoga, Akademija će nestati sa mape postojećih kulturnih institucija, nakon tačno 50 godina od svog nastanka! Do navedenog datuma, biće potpuno ispražnjena i “oslobođena” od lica, stvari, a prostor vraćen u prvobitno stanje.