Koridori Srbije nemaju dugove

Kako je istakao, “Koridori Srbije” raspolažu sredstvima u visini od 2,5 milijarde dinara, koja su namenski određena za izgradnju deonica na Koridoru i predstavljaju obavezu tog preduzeća prema državi.

“Sredstva su opredeljena za poslove koji su još uvek u toku i koji se odvijaju prema utvrđenom planu. Tek kada se realizuju povereni poslovi ta sredstva mogu biti utrošena”
, naveo je Mišić.

Reagujući na pisanja pojedinih medija da preduzeće “Koridori Srbije” posluje sa gubicima i dugom od 2,5 milijarde dinara, bez navoda kome se duguje taj iznos, on je kazao da su “Koridori Srbije” preduzeće čiji je osnivač Vlada Srbije i kome su povereni poslovi od opšteg nacionalnog interesa.

“Projekat izgradnje autoputa finansira se delom iz budžeta, a delom iz međunarodnih kredita. Implementator projekta – preduzeće 'Koridori Srbije' je odgovorno za njegovu realizaciju i u skladu sa osnivačkim aktom to preduzeće finansira se iz budžeta Srbije i kredita”, objasnio je on.

Prema rečima Mišića, “Koridori Srbije” odgovorni su za raspolaganje sumom od preko 1,2 milijarde evra, koliko je namenjeno za realizaciju projekta izgradnje puta.

“Osim izgradnje trase Koridora 10 (severnog, istočnog i južnog kraka) ovom preduzeću naknadno je poverena i izgradnja autoputa puta Beograd – Južni Jadran”, podsetio je on.

BEOGRAD, 27. septembra 2011. (Beta)