Svici iz Mrtvog mora na Internetu

Ovim je zaokružen zajednički projekat Izraelskog muzeja i Google-a.

Veruje se da su svitke napisali pripadnici jevrejske esenske sekte koji su ih sakrivali u pečinama pored Mrtvog mora. Stari su više od dve hiljade godina, a otkrili su ih beduini pedesetih godina prošog veka Judejskoj pustinji i čuvaju se u Izraelskom Muzeju u Jerusalimu. Svici predstavljaju najstariju poznatu kopiju jevrejske Biblije, kao i sekularne tekstove nastale u razdoblju od trećeg veka pre nove ere sve do prvog veka nove.

Zbog starosti, svici se ne smeju čitati pri dnevnom svetlu, a delovi teksta su gotovo nečitki i morali su biti dešifrovani najsavremenijim tehnikama koje omogućavaju čitaocima da unutar svitaka traže određene delove i prevode ih na engleski. Objavljeno je pet svitaka, među njima je i biblijska knjiga proroka Isaija.

Pročitajte šta piše u Svicima s Mrtvog Mora OVDE !