Džedaj po nacionalnosti, veruje u svoj stomak

U odnosu na prethodni popis, sada će vam popisivači postavljari i pitanja o invalidetu,dok je blok pitanja o međunarodnim migracijama proširen, pa vas tako može očekivati i pitanje o glavnom razlogu doseljenja/povratka u Srbiju.

Srbija kao i većina razvijenih modernih država ovog puta postavlja pitnja o „de facto“ bračnom statusu, pa ćemo imati i pitanja o vanbračnim zajednicama, o kompjuterskoj pismenosti. Godine 2011. u Srbiji će biti popisivani i beskućnici.

Na koja pitanja ne morate da odgovorite

Načelnica odeljenja za popis u Republičkom zavodu za statistiku Snežana Lakčević, kaže da građani ne moraju da odgovore na pitanja – o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti, maternjem jeziku i invaliditetu.

Ali, ako odbijete da se popišete i date podatke, popisivač će prvo obavestiti popisnog instruktora i popisnu komisiju, a ako ni to ne urodi plodom izriče se kazna od 20.000 do 50.000 dinara.

Na pitanja ste obavezni tačno da odgovorite u suprotnom možete očekivati kaznu u iznosu od 20.000 do 50.000 dinara.

Popisivač će vas tako pitati da li imate poteškoća sa vidom, sluhom, hodom i penjanjem uz stepenice, pamćenjem i koncentracijom, komunikacijom, s tim da na ova pitanja ne morate da odgovorite.

Koristite li internet?

Novina su i pitanja o kompjuterskoj pismenosti stanovništva. Koje od aktivnosti znate da obavljate na internetu, da li poznajete programe za obradu teksta, izradu tabela, da li šaljete i primate elektronsku poštu, koristite li internet, neka su od pitanja na koje morate dati ispravne odgovore.

Skup pitanja posvećen bračnom statusu takođe je proširen, a u popisu se porodica određuje kao zajednica koja se sastoji samo od bračnog ili vanbračnog para, ili oba roditelja, ili jednog i njhove dece.

Ko je sve dete?

I ako imate 50 godina a živite s roditeljima i nemate decu, popis vas definiše kao dete. Dete je, kako je precizirano, svako lice, bez obzira na starost i na bračni status, koje živi u domaćinstvu s jednim ili s oba roditelja, a koje u tom domaćinstvu nema bračnog/vanbračnog partnera ili svoje dete.

Takođe pripremite i podatke o površini stana, broju soba, površini kuhinje.

Podaci prikupljeni u popisu koristiće se isključivo u statističke svrhe, a popisivači su dužni da čuvaju kao tajnu sve podatke prikupljene od popisanih lica.

Zakonom o popisu stanovništva za sprovođenje svih popisnih aktivnosti u periodu od početka 2010. do kraja 2013. godine planirana su ukupna finansijska sredstva od 2,7 milijardi dinara, dok su za sprovođenje Popisa poljoprivrede Zakonom utvrđena finansijska sredstva od oko 1,5 milijardi dinara.

Prema analizi UN iz oktobra 2009. godine, kada se posmatraju zemlje koje sprovode popis na tradicionalan način, Srbija spada među zemlje sa najnižom cenom popisa po stanovniku, koja iznosi 5,9 dolara.

Podaci koje su dobili popisivači moraju čuvati kao tajnu, a Zavod za statistiku podatke može da koristi samo u statističke svrhe.

Kako prepoznati popisivača?

Popisivač mora uz sebe da ima legitimaciju s fotografijom, ovlašćenje za rad sa pečatom i potpisom predsednika Popisne komisije. Popisivač mora da ima i torbu sa odštampanim logotipom popisa,