MMF odobrio novi aranžman sa Srbijom

Cvetković je u Skupštini Srbije rekao da prema tom aranžmanu MMF "rezerviše" milijardu evra za Srbiju koje država može koristiti u slučaju krize ili velikih problema.

"Prema našem sagledavanju, ta sredstva neće biti potrebna", rekao je Cvetković i istakao da je aranžman sa MMF-om važan jer pokazuje da Srbija vodi ispravnu ekonomsku politiku.

BEOGRAD, 29. septembra 2011. (Beta)

Pogledajte još