Lokalnim samoupravama od subote više novca od poreza

Tim zakonom, koji je usvojen 27. juna, na predlog Ujedinjenih regiona Srbije, predviđeno je da najviše novca iz transfera solidarnosti pripadne nerazvijenim opštinama.

Lokalne samouprave će, umesto dosadašnjih 40 odsto, dobijati 80 odsto sredstava od poreza na zarade. Izuzetak je Beograd, koji će dobijati 70 odsto od tog poreza.

Grad Beograd od sutra neće dobijati transfere iz republičkog budžeta jer će taj novac, kao transfer solidarnosti, pripasti drugim gradovima i opštinama.

Lokalne samouprave će ubuduće finansirati projekte od lokalnog značaja, a samo one koje su u četvrtoj grupi razvijenosti, u kojoj su najnerazvijenije opštine i gradovi, za te projekte moći će da konkurišu i kod republičkih organa, javnih preduzeća, agencija ali i međunarodnih fondova.

Opštine i gradovi samostalno će utvrditi maksimalan iznos godišnje lokalne komunalne takse.

BEOGRAD, 30. septembra 2011. (Beta)