Berićetna godina "Ikarbusa"

Agencija za privatizaciju je 18. aprila odlučila da započne pregovore o prodaji 39,22 odsto kapitala "Ikarbusa" s ruskom kompanijom "Avtodental", jedinim ponuđačem na tenderu.
Proizvođač autobusa "Ikarbus" objavio je da planira da u prvih šest meseci ove godine ostvari prihod od 2,4 milijarde dinara, što je tri puta više nego u celoj prošloj godini. Do 12. maja ostvareno je 1,13 milijardi dinara, navodi se u Izjavi o šestomesečnom planu poslovanja, objavljenoj na sajtu Beogradske berze. Prihodi "Ikarbusa" prošle godine iznosili su 808,78 miliona dinara, a rashodi su bili 1,39 milijardi. "Ikarbus" je 2007. poslovao sa gubitkom od 517 miliona dinara, što je gotovo osam puta više nego 2006. godine. Od početka godine do 12. maja "Ikarbus" se dodatno zadužio kod banaka sa 329,98 miliona dinara. Dugovi i obaveze čiji je rok dospeća neizvestan tokom 2007. godine dostigli su 2,05 milijardi dinara, a njihov udeo u pasivi uvećan je na 71,92 odsto, dok je 2006. godine bio 31,4 procenta. 

Aktiva "Ikarbusa" je 2007. godine uvećana za 52,63 odsto, na 2,85 milijardi dinara, a obrtna imovina za četiri puta na 1,3 milijarde. "Ikarbus" ima 381.512 akcija, a njima se trguje od aprila 2007. godine. Prema podacima Beogradske berze, tržišna vrednost preduzeća je 1,95 milijardi dinara, a cena akcija danas iznosi 5.119 dinara po akciji i u porastu je za 1,71 odsto u odnosu na 12. maj. Cena je pre tri meseca, 12. februara, iznosila 6.600 dinara. Agencija za privatizaciju je 18. aprila odlučila da započne pregovore o prodaji 39,22 odsto kapitala "Ikarbusa" s ruskom kompanijom "Avtodental", jedinim ponuđačem na tenderu. Na tenderu je ponuđen paket akcija u vlasništvu Akcijskog fonda i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Fond SEE kapital grupa ima 7,34 odsto akcija, društvo "Delta đenerali" 4,88 odsto, a ostali akcionari po manje od četiri odsto. 

Za sada se prodaje državni paket akcija "Ikarbusa", ali ponuđač je imao obavezu da ponudi cenu za sve akcije "Ikarbusa", jer će Akcijski fond nakon potpisivanja ugovora o prodaji uputiti poziv ostalim akcionarima, koji poseduju 60,7 odsto akcija, da se pridruže ponudi i prodaju akcije. Ikarbus ima više od 700 zaposlenih i raspolaže sa dve proizvodne hale, dve poslovne zgrade i restoranom, sve u Beogradu. Na veliki deo nekretnina stavljena je zaloga zbog uzetih kredita. 

(Beta - "Pregled")

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.