Pajaci

- Teatar je večita borba između suprotnosti, ambicija i posvećenosti, primitivnog i intelektualnog, nedarovitog i darovitog. Ali, postoji vrhovni sud! Muzika! Kompozitorski dar od Boga! To je veliki dar. Kompozitor se svojom muzikom ispoveda Gospodu. I niko nema prava da se meša u njihov dijalog! Može samo da se sluša - kaže reditelj Aleksandrov.

Uloge: Hon Li, Sofija Pižurica - Olga Malević Đorđević, Aleksa Vasić, Vasa Stajkić - Nenad Nenić, Goran Strgar - Tibor Heveši.

Pogledajte još