UPIS U SREDNJE ŠKOLE: Objavljeni konačni rezultati završnog ispita, sledi popunjavanje liste želja

Na portalu Moja srednja škola juče su objavljeni konačni rezultati završnog ispita, a danas je počeo upis učenika koji su primljeni u muzičke i baletske škole, od 8 do 15 časova.

Sve ostale đake očekuje popunjavanje liste želja, 26. i 27. jula, od 8 do 15 časova.

Lista se može popuniti elektronski preko portala Moja srednja škola, a može se predati i u matičnim osnovnim školama, u istom terminu.

Detaljno uputstvo za popunjavanje liste želja objavljeno je na portalu.

Nakon toga 28. juna od 8 sati učenici će moći da provere da li su uneti podaci tačni, a istog dana do 15 časova se ponose prigovori i unose ispravke. To će moći da se uradi isključivo u matičnim osmoletkama.

Konačne liste želja biće istaknute 29. juna od 8 časova i one su osnov za kompjutersko raspoređivanje učenika po obrazovnim profilima i srednjim školama.

Učenici se u srednje škole raspoređuju prema iskazanim opredeljenjima i broju poena koje imaju po osnovu uspeha iz osnovne škole i rezultata sa male mature, a dodatne bodove donose nagrade sa takmičenja.

Za upis u specijalizovane srednje škole vrednuju se i rezultati sa prijemnog ispita.

Podsetimo, opšti uspeh od šestog do osmog razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se opšti uspeh na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži brojem četiri. Po ovom osnovu se može ostvari najviše 60 bodova.

Broj poena koje su učenici osvojili na testovima male mature se množi koeficijentom 0,7 za maternji jezik i matematiku, odnosno 0,6 za test iz predmeta po izboru i tako se dobijaju poeni koji se računaju pri upisu u srednje škole.

Iz srpskog, odnosno maternjeg jezika se može imati maksimalno 14 poena, koliko i iz matematike, a iz predmeta po izboru najviše 12 poena, što je ukupno maksimalno 40 bodova.

Vrednovanje nagrada sa takmičenja je detaljno objašnjeno u konkursu za upis učenika u srednje škole.

Konačni raspored po srednjim školama i obrazovnim profilima biće objavljen 2. jula od 8 časova, a ranijih godina je bila praksa da to bude dan ranije u večernjim časovima.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u srednju školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je nosilac diplome „Vuk Karadžić”, potom onaj koji je osvojio veći broj bodova na takmičenjima, a ako se ni po tom osnovu ne mogu rangirati prednost iuma učenik koji je osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Upis raspoređenih učenika u prvom upisnom krugu biće od 2. do 6. jula.

Izvor: Danas.rs
Foto: Ilustracija/Freepik.com

Pogledajte još