Zaštitnik gradjana zadovoljan izmenama zakona

BEOGRAD, 18. novembra 2011. (Beta) – Zaštitnik gradjana Saša
Janković izrazio je u petak zadovoljstvo zbog usvajanja izmena Zakona
o prebivalištu i boravištu, koje će omogućiti da i gradjani koji
nemaju uslova da prijave stalnu adresu dobiju lična dokumenta.

Janković je naveo da se tim izmenama omogućava da i gradjani koji
nemaju uslova da prijave stalnu adresu dobiju lična dokumenta i tako
budu u prilici da ostvare niz drugih prava i interesa.

“Za donošenje propisa koji će hiljadama ljudi omogućiti da dobiju
ličnu kartu i sa njom ostvare niz drugih prava najzaslužniji je
Beogradjanin Slobodan Jovanović”, istakao je Janković u pisanoj
izjavi.

Zaštitnik je ocenio da je upornost i odlučnost Slobodana Jovanovića
da ostvari svoje Ustavom zagarantovano pravo na lična dokumenta
naterala sve državne organe da problem koji je postojao pola veka
konačno počnu da rešavaju.

“Zbog toga je ovo pobeda gradjana nad zatvorenošću i inertnošću
države”, ocenio je Janković.

Slobodan Jovanović (34) štrajkovao je gladju u prostorijama
zaštitnika od 25. do 31. avgusta ove godine zato što, iako rodjen u
Srbiji, nije mogao da dobije ličnu kartu jer nema adresu
prebivališta.