Cene na malo brže od svih

U maju su cene proizvođača industrijskih proizvoda rasle neznatno brže od cena na malo, odnosno proizvođači su svoje cene u odnosu na april podigli 1,2 odsto, dok su cene na malo porasle 1,1 odsto. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, inače, proizvođači su od početka godine svoje cene podigli 7,3 odsto, a pri tom su najviše, i to 30,3 odsto, porasle cene u sektoru vađenje ruda i kamena, zatim sa šest odsto rasta sledi proizvodnja električne energije, gasa i vode i prerađivačka industrija sa pet odsto. 

Na skok cena u sektoru vađenje rude i kamena, bez ikakve dileme, najviše je uticao rast cena od čak 55,1 odsto u vađenju sirove nafte i gasa, usluge, zatim vađenju energetskih sirovina − 34, kao i uglja − 10,3 odsto. U okviru prerađivačke industrije u maju, u odnosu na decembar prošle godine, najviše su skočile cene u proizvodnji osnovnih metala − 28 odsto, a potom koksa i derivata nafte − 10,5 odsto. S obzirom na toliki rast proizvođačkih cena u ovom sektoru, jasno da će se to odraziti u narednim mesecima i na mnoge druge cene, jer je to i te kako važan input za drugu proizvodnju. Jedino su u tri podsektora prerađivačke industrije u maju, u odnosu na decembar, cene pale. Reč je o cenama proizvođača celuloze, papira i preradi papira, koje su pale 1,3 odsto, zatim proizvodnji papira, izdavanju i štampanju, kao saobraćajnih sredstava - po 0,4 odsto. Kada je reč o cenama proizvođača po nameni, vidljivo je da su najviše porasle cene energije − 13,5 odsto, a potom intermedijarnih proizvoda, osim energije − 6,6, netrajni proizvodi za široku potrošnju − 3,5, kapitalni proizvodi − 1,9 i trajni proizvodi za široku potrošnju − 1,7 odsto. 

U proteklih godinu dana, dakle, od maja prošle do maja ove godine, opet su najviše skočile cene u sektoru vađenje rude i kamena − 32,9 odsto, zatim u prerađivačkoj industriji - 12,2, a najamanje u proizvodnji električne energije, gasa i vode − 3,7 odsto. I u ovom periodu apsolutni rekorder po skoku cena od 41,1 odsto su usluge u vađenju sirove nafte i gasa, a zatim sledi sa 38,1 odsto proizvodnja koksa i derivata nafte.

("Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.