Usvojen Zakon o tržišnom nadzoru

0

BEOGRAD, 5. decembra 2011. (Beta) – Skupština Srbije usvojila je u
ponedeljak Zakon o tržišnom nadzoru koji predvidja poboljšanje
sistema kontrole i nadzora na tržištu i sprovodjenje tehničkih
propisa u skladu sa standardima Evropske unije.

BEOGRAD, 5. decembra 2011. (Beta) – Skupština Srbije usvojila je u
ponedeljak Zakon o tržišnom nadzoru koji predvidja poboljšanje
sistema kontrole i nadzora na tržištu i sprovodjenje tehničkih
propisa u skladu sa standardima Evropske unije.

Zakon utvrdjuje da proizvodi na tržištu moraju da ispunjavaju
odredjene zahteve u pogledu bezbednosti i zaštite života i zdravlja
ljudi, potrošača, imovine i životne sredine, ali i slobodan promet
robe bez nepotrebnih ograničenja.

Organi tržišnog nadzora moći će da proveravaju karakteristike
proizvoda, a po potrebi i da obavljaju fizičke i laboratorijske
provere, kao i da od firmi traže dokumentaciju i potrebne
informacije.

Tržišni inspektori odlučuju o preduzimanju mere zabrane stavljanja
proizvoda na tržište ili ograničenju isporuke proizvoda, kao i mere
povlačenja proizvoda sa tržišta.

Ako se ispostavi da je neki proizvod rizičan, organi tržišnog
nadzora mogu da narede da se on uništi, kao i da povuku odredjenu
robu sa tržišta kada se utvrdi da njeno korišćenje predstavlja
rizik i da o tome informišu nadležno minististarstvo, koje o
preduzetim merama obaveštava Evropsku komisiju.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.