U slučaju vanrednih izbora - postojeći spiskovi

BEOGRAD, 6. decembra 2011. (Beta) - Zakon o jedinstvenom biračkom spisku parlament je usvojio u decembru 2009, kada je i stupio na snagu, a bilo je predvidjeno da njegova primena počne dve godine nakon stupanja na snagu zakona.

Ako se u toku 2011. i u 2012. pre raspisivanja redovnih parlamentarnih izbora raspišu vanredni izbori za narodne poslanike na tim izborima će se koristiti postojeći birački spiskovi ustanovljeni prestupanja na snagu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, precizirano je izmenama zakona.

Predvidjeno je i da su do raspisivanja redovnih izbora za narodneposlanike, odnosno do okončanja vanrednih izbora, opštinske, odnosnogradske uprave u obavezi da biracke spiskove vode i po pravilima naosnovu kojih su vodjeni pre stupanja na snagu Zakona o jedinstvenombiračkom spisku.

Izmenama tog zakona predvidjeno je da birača sa boravištem uinostranstvu koji podnese zahtev za upis u birački spisak, u biračkispisak upisuje opštinska, odnosno gradska uprava u mestu njegovogprebivališta u Srbiji, umesto ministarstvo nadležno za posloveuprave.

Takodje, predvidjeno je da rešenje o promenama u biračkom spiskukoje se odnose na birača sa boravištem u inostranstvu donosiopštinska, odnosno gradska uprava po mestu njegovog prebivališta uSrbiji, umesto ministarstva nadležnog za poslove uprave.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.