Slab napredak u borbi protiv korupcije

BEOGRAD, 9. decembra 2011. (Beta) – Organizacija Transparentnost
Srbija ukazala je u petak, povodom Medjunarodnog dana borbe protiv
korupcije, da su u 2011. godini poboljšani propisi o finansiranju
političkih stranaka i kampanja, ali da nema napretka u borbi protiv
drugih vidova korupcije koja ugrožava proces donošenja odluka u
najvišim organima vlasti.

U saopštenju Transparentnosti ocenjeno je da novi Zakon o
finansiranju političkih aktivnosti ispravlja i neke očigledne
nedostatke prethodnog, ali tek nakon osam godina od uočavanja tih
problema, i da na taj način predstavlja paradigmu sporog rešavanja
problema korupcije u Srbiji.

“Samo svobuhvatna kontrola prihoda i rashoda učesnika u predstojećoj
izbornoj kampanji može otvoriti put za suzbijanje političke
korupcije”, ističe se u saopštenju.

Kao probleme, TS navodi nepostojanje zakona koji bi uredio lobiranje
interesnih grupa u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i uredjene javne
rasprave, kroz koje bi udruženja i gradjani mogli da utiču da se
propisi donose u javnom interesu.

Navodi se da u skupštini ne postoji praksa da se narodne inicijative
i predlozi opozicije stavljaju na dnevni red, a da se zapisnici sa
sednica Vlade tretiraju “službenom tajnom stroge poverljivosti”.

U oblasti sukoba interesa i kontrole imovine javnih funkcionera
postoji odredjeni napredak – znatno je povećan broj funkcionera koji
podnose izveštaje i broj objavljenih podataka iz izveštaja na sajtu
Agencije, ali je broj izveštaja čija je tačnost i potpunost
proverena još uvek relativno mali (oko 500), dodaje se.