I am ready for you

Izložba crteža Ivane Ivković, pod nazivom I am ready for you, otvorena je u utorak, 1. jula u Arte galeriji. Veliki broj zvanica imao je priliku da vidi radove ove mlade, perspektivne umetnice koja kroz nekoliko dana odlazi u Beč kao stipendista prestižne austrijske fondacije Kultur kontakt, čiji su prethodni dobitnici bili Uroš Đurić, Darija Kačić i Dejan Kaluđerović.

Posetioci su bili prilici da vide celokupan opus crteža, koji su predstavljani na posebnim LCD ekranima, u formi slide show. Pored crteža, izložene su i fotografije ove umetnice. Iako su fotografije i crteži nastajali nezavisno jedni od drugih, za ovu priliku spojeni su kako bi pomogli u međusobnom tumačenju i prepoznavanju. Ideju da poveže crtež i fotografiju Ivana je prvi put realizovala na ovoj izložbi, a na to ju je podstakao galerijski prostor. Bilo joj je interesantno naknadno otkrivanje malih, tajnih, prepletenih veza između pojedinačnih crteža i/ili fotografija. Te su veze doprinele da se jasnije doživi sam rad za sebe, ali su učinile i da dva povezana rada postanu jedna zasebna celina, sa sopstvenom porukom.

Dominantan crtež I am ready for you, po kojem izložba i nosi naziv, izložen je zajedno s tri kolaža, s kojima čini konceptualnu celinu. Ovi radovi nastali su iz autorefleksije autorke koja, kroz preplitanje praznog prostora, silueta i variranje sličnih motiva, više daje nagoveštaj priče koja se krije u pozadini nego samu priču. Motiv i figura, nikad do kraja definisani i određeni, posmatraču ostavljaju prostor za izvođenje slobodnih asocijacija i pripisivanje značenja. Na centralnom crtežu, s druge strane, ispisani tekst funkcioniše u saglasju s motivom, objašnjavajući ga i dopunjujući, i u tom smislu nadovezuje se na drugu grupu radova, izloženih u gornjem, prodajnom delu galerije. Na ovim crtežima, manjeg formata, variraju se figuralni motivi kojima je nagoveštena refleksija muško-ženskih odnosa.

Izložba je interesantna prilika da se publika upozna s radom ove umetnice koja, iako mlada i na samom početku karijere, nastupa s izrazito definisanim stilom i načinom rada. Još kao studentkinja, Ivana je bila dobitnica uglednih nagrada kao što su "Talent" i “Rista i Beta Vukanović”, od kojih je potonja, koja se uvek dodeljuje za slikarstvo, Ivani Ivković uručena za crtež.

N. D. 

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.