Zašto su blokirane platne kartice

Povodom aktuelnog problema koji je nastao u vezi sa blokadom određenog broja platnih kartica, ovom prilikom želimo javnosti da skrenemo pažnju na to da je problem regionalnog karaktera. Slične blokade urađene su i u velikom broju zemalja u okruženju – u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj.

Ne radi se, zapravo, o hakerskom upadu u bankarski sistem, već, prema informacijama dobijenim od kartičnih asocijacija, postoji sumnja da je jedan broj platnih kartica ugrožen usled mogućeg neovlašćenog pristupa bazama podataka kod servis provajdera za centralnu i istočnu Evropu.

U ovoj vanrednoj situaciji, sa ciljem zaštite interesa svojih klijenata, Raiffeisen banka se odlučila za proaktivan pristup, te je među prvim bankama na lokalnom tržištu izvršila hitnu sigurnosnu meru privremene blokade određenog broja platnih kartica za koje postoji sumnja da su potencijalno ugrožene. Privremena blokada je učinjena preventivno, kako bi se zaštitila sredstva klijenata na
računima kartica, dok se ne izvrši zamena istih. Svi klijenti kojima su kartice privremeno blokirane, dobili su pravovremenu informaciju putem SMS obaveštenja i ostalih informativnih kanala banke.

Raiffeisen banka
je jedna od retkih banaka koja je u mogućnosti da u veoma kratkom roku zameni sve kartice koje su blokirane novim karticama. Prve će biti uručene klijentima već danas, a zamenu svih blokiranih kartica očekujemo u narednih nekoliko dana. Klijenti neće snositi nikakve troškove za izdavanje novih kartica i biće lično informisani o vremenu preuzimanja istih u ekspoziturama banke.

Ovim putem još jednom želimo da uputimo klijentima izvinjenje zbog eventualnih neprijatnosti koje su imali usled nemogućnosti da koriste svoje kartice, kao i da ih zamolimo za razumevanje za napore koje činimo da ovaj problem rešimo u najkraćem mogućem roku.

Raiffeisen banka a.d. je članica Raiffeisen Bank International-a, jedne od vodećih bankarskih grupacija u srednjoj i istočnoj Evropi. Poslovanje u Srbiji započela je 2001. godine, a sada svoje aktivnosti razvija u tri pravca: poslovanje sa stanovništvom, poslovanje sa privredom, upravljanje

BEOGEAD, 20. decembra 2011. (OMS)