Odšteta za žrtve u pozorištu na Dubrovki

MOSKVA/STRAZBUR, 20. decembra 2011. (Beta) – Evropski sud za ljudska
prava naložio je Rusiji da isplati od izmedju 9.000 i 66 hiljada evra
žrtvama terorističkog napada u pozorištu na Dubrovki, u Moskvi,
2002. godine, prenosi u utorak RIA Novosti.

Evropski sud je ocenio da su ruske specijalne snage pri napadu na
teroriste prekršile odredbu Evropske konvencije o zaštiti ljudskih
prava i osnovnih sloboda.

Teroristički napad dogodio se u oktobru 2002. godine, kada je, po
saopštenjima ruskih vlasti, u pozorište upala grupa od 40 terirista,
koji su kao taoce uzeli 912 osoba, medju kojima žene i decu.

Posle skoro tri dana, specijalci su izvršili napad na zgradu,
koristeći, izmedju ostalog, gas, likvidirali teroriste, ali je u toj
operaciji poginulo 130 talaca.

Preživeli, kao i porodice umrlih, njih ukupno 64, su u žalbi naveli
da su u operaciji specijalne snage koristile nepoznat gas, koji je
izazvao smrt velikog broja talaca. Zatražili su odštetu od po 50.000
evra kao kompenzaciju za kršenje ljudskih prava.

Sud se složio sa ocenom koja se tiče planiranja i sprovodjenja
operacije, kao i o neefikasnosti sprovodjenja spasilačke operacije,
ali nije utvrdio da su prekršena ljudska prava prilikom korišćenja
gasa.