Prihodi od poreza oko 600 milijardi dinara

NOVI SAD, 22. decembra 2011. (Beta) – Direktor Poreske uprave Srbije
Dragutin Radosavljević izjavio je u četvrtak da će poreski i
neporeski prihodi u budžetu Srbije ove godine iznositi preko 600
milijardi dinara.

Radosavljević je na skupu koji je Poreska uprava organizovala u
Skupštini Vojvodine, rekao da je za prvih 11 meseci naplaćeno 585
milijardi dinara poreskih prihoda i oko 42 milijarde neporeskih
prihoda i ocenio da će godišnji plan biti realizovan i verovatno
prebačen.

“U strukturi prihoda koje naplaćuje Poreska uprava, najveći udeo ima
porez na dodatu vrednost koji je do kraja novembra prikupljen u iznosu
od 309 milijardi dinara”, rekao je Radosavljević i dodao da su akcize
sledeće po udelu u strukturi budžetskih prihoda, na koje se odnosi
23 odsto prihoda.

Poreska policija je u 2011, godini, prema rečima Radosavljevića,
otkrila 2.357 krivičnih dela zbog kojih je budžet Srbije oštećen
za 11,2 milijarde dinara, a podneto je 1.728 krivičnih prijava.

Radosavljević je rekao da je želja Poreske uprave da u 2012. godini
većina poreskih obveznika u Srbiji svoje obaveze izmiruje
podnošenjem elektronskih prijava, što bi donelo uštede od ukupno
600 miliona evra.