Najvažniji ekonomski događaji u Srbiji u 2011.

1. PRVA EMISIJA EVROOBVEZNICA

2. NOVI ARANŽMAN SA MMF

3. JAVNI DUG DOSTIGAO 45 ODSTO BDP

4. DELEZ PREUZEO DELTA MAKSI

5. NEKTAR PREUZEO SLOVENAČKI FRUKTAL

6. METRO U BEOGRADU

7. NOVI MOSTOVI

8. TELEKOM PONOVO 100 ODSTO SRPSKA KOMPANIJA

9. DINAR JE BIO STABILAN

10. INFLACIJA VEĆA OD CILJANE

BEOGRAD, 24. decembra 2011. (Beta)