Menjaju se uslovi za penzionisanje muškaraca

Za sticanje prava na starosnu penziju u odnosu na 2011. godinu, povećava se minimalna starosna granica za muškarce za četiri meseca, dok se postojeći uslovi za osiguranike žene – 35 godinastaža i najmanje 53 godine života neće menjati do 2013. godine“, rekla je agenciji Beta državna sekretraka u Ministarsvu rada i socijalne politike Radina Todović.

Ona je precizirala da će muškarci naredne godine u starosnu penziju odlaziti ako imaju 40 godina staža osiguranja i najmanje 53 godine i osam meseci života.

Todovićeva je podsetila da će se starosne granice za penzionisanje postepeno povećavati do 2023. godine. Pa će tada moći da se u penziju odlaziti uz navršenih 40 (muškarac), odnosno 38 (žena) godina staža i najmanje 58 godina života.

Svi koji zahteve za penzionisanje podnesu do 31. decembra ove godine penzionisaće se prema postojećim uslovima, bez povećanja starosne granice.

Beta