U slučaju vanrednih izbora važe postojeći spiskovi

Ako se u toku ove i naredne godine pre raspisivanja redovnih parlamentarnih izbora raspišu vanredni izbori za narodne poslanike, na tim izborima će se koristiti postojeći birački spiskovi ustanovljeni pre stupanja na snagu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, precizirano je izmenama zakona.

Zakon o jedinstvenom biračkom spisku parlament je usvojio u decembru 2009. godine, kada je i stupio na snagu. Bilo je predviđeno da njegova primena počne dve godine nakon stupanja na snagu, ali izrada jedinstvenog biračkog spiska kasni.

Utvrđeno je da birača sa boravištem u inostranstvu koji podnese zahtev za upis u birački spisak, u spisak upisuje opštinska, odnosno, gradska uprava u mestu njegovog prebivališta u Srbiji, umesto ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Dopunom zakona predviđeno je da rešenje o promenama u biračkom spisku za interno raseljene takođe donose opštinska, odnosno, gradska uprava prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice.

BEOGRAD, 26. decembra 2011. (Beta)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.