Garantovati privatnost korisnika karata

Kako je saopšteno, osobe čiji se podaci obrađuju moraju biti upoznate ne samo sa pogodnostima koje mogu imati, već i sa eventualnim pravima davaoca povlastica, kao što su mogućnostk orišćenja podataka u reklamne i markentiške svrhe i drugo.

Poverenik je upozorio da je neophodno isključiti mogućnost "uparivanja" podataka iz dva centra - jednog u kome se vode podaci o pretplatniku i drugog u kome se vode podaci o saobraćaju.

Kako je navedeno, poverenik je ranije upozorio izvođače projekta na obaveze koje proizlaze iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

BEOGRAD, 27. decembra 2011. (Beta)

Pogledajte još