Rasprava o amandmanima na državni budžet

Na taj zakonski predlog podneto je 97 amandmana, od kojih je Vlada Srbije prihvatila tri.

Predlogom budžeta Republike Srbije za 2012. godinu predviđeni su prihodi od 750 milijardi i rashodi od 890 milijardi dinara, tako da će deficit biti 140 milijardi dinara.

Podršku predloženom budžetu najavile su sve stranke vladajuće koalicije, dok je opozicija oštro kritikovala vladin predlog.

Poslanici će u objedinjenoj raspravi razmatrati i amandmane na izmene zakona o budžetskom sistemu, o akcizama, o porezu na dobit pravnih lica i o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Na dnevnom redu su i amandmani na izmene zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, o obaveznom osiguranju u saobraćaju, o javnim putevima, o bezbednosti saobraćaja na putevima i o Fondu zazaštitu životne sredine.

BEOGRAD, 28. decembra 2011. (Beta)