Utvrdjene nepravilnosti, tri krivične prijave

BEOGRAD, 29. decembra 2011. (Beta) – Državna revizorska institucija
(DRI) objavila je u četvrtak izveštaj o kontroli 47 subjekata u
kojoj su utvrdjene brojne nepravilnosti zbog kojih je do sada podneto
18 zahteva za prekršajni postupak i tri krivične prijave.

Predsednik Saveta DRI Radoslav Sretenović najavio je na
predstavljanju izveštaja u skupštinskom Odboru za finansije
podnošenje novih krivičnih prijava.

Sretenović nije isključio mogućnost da krivične prijave budu
podnete i protiv pojedinih ministara jer su utvrdjene nepravilnosti i
tokom kontrole ministarstava.

Nepravilnosti su utvrdjene u popisu imovine budžetskih korisnika,
javnim nabavkama, isplatama zarada, isplatama po ugovoru o delu,
uplati poreza i doprinosa, troškovima za reprezentaciju.

Revizori su pozitivno mišljenje dali na finansijske izveštaje samo
dva revidirana subjekta – Uprave carina i Narodne banke Srbije. Kod 40
subjekata revizori su izrazili mišljenje sa rezervom a kod pet nisu
izrazili mišljenje.