08 – Dance arena, 2. dan

11. 7. 2008.
Novi Sad
Foto: Sanja Knežević