Devizni inspektorat kontroliše menjačke poslove

BEOGRAD, 1. januara 2012. (Beta) – Izdavanje ovlašćenja za
obavljanje i kontrolu menjačkih poslova od 1. januara je u
nadležnosti Državnog inspektorata, objavila je Narodna banka Srbije
(NBS).

Na sajtu NBS-a (www.nbs.rs) navodi se da će postupke izdavanja
ovlašćenja i kontrole obavljanja menjačkih poslova koje je počela
centralna banka, a koji nisu završeni do 31. decembra 2011. godine,
okončati Devizni inspektorat.

Dodaje se i da pravna lica i preduzetnici kojima je ovlašćenje,
odnosno rešenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih
poslova izdato do 31. decembra 2011. godine, nastavljaju da rade na
osnovu tog ovlašćenja, odnosno rešenja.

Prelazak nadležnosti licenciranja i kontrole menjačkih poslova sa
NBS-a na organa uprave u sastavu Ministarstva finansija – Devizni
inspektorat, obavljeno je saglasno odredbama Zakona o izmenama i
dopunama Zakona o deviznom poslovanju.